gündeminiz
Image
Turizm

Muhafazak?r gemi turizmi ba?l?yor

gündeminiz

Tesettür otellerinin ard?ndan ?imdi de ‘’Muhafazakar Gemi’’ turizmi ba?l?yor. Bir turizm ?irketi, Yunan adalar?na tur düzenliyor.

 

 Mescid'in de yer ald??? gemide, alkollü içki servisi olmayacak. Cruise gemilerde yer alan casino da muhafazakar gemide bulunmuyor. Firma ''En ç?lg?n e?lencelerinin yap?ld???'' Mikanos adas?n?n ise özellikle tur kapsam?na al?nmad???n? aç?klad?.

 

Deniz AYHAN/sözcü

 

540 yolcu kapasiteli gemide, kad?n ve erkekler ayr? saatlerde havuza girebilecek. SPA uygulamas? da kad?n erkek ayr? olarak yap?lacak. Gemi muhafazakar ama, tur yapt??? Yunan adalar?n?n büyük bölümünde, gece hayat? ve e?lencesi var. 14 Haziran'dan itibaren ba?layacak olan muhafazakar gemi turu fiyatlar? da 249 euro'dan ba?l?yor.

 

 

ALKOLSÜZ HER ?EY DAH?L

”Alkolsüz her ?ey dahil” konseptli gemide, yiyecekler de helal sertifikal? olacak. Tüm vakit namazlar?nda gemide ezan okunacak. Gemide casino bulunmuyor, kumar da yasak. 220 personelin oldu?u gemide, kad?n ve erkekler için 100'er ki?ilik iki ayr? mescid yer al?yor. Gemideki güne?lenme alan?, havuz ve SPA merkezi de kad?n ve erkeklere farkl? zamanlarda hizmet verecek. Güne?lenme alanlar? ve havuz her gün ö?len saat 13.00 ile 17.00 aras? sadece kad?nlara ait olacak. Gemideki iki ki?ilik odalarda taharet musluklu wc de bulunuyor.

 

 

ET?K AN?MASYON

Firma, gemide her ak?am canl? müzik ve çocuk animasyonu olaca??n? da belirtirken, animasyonlar?n ”Etik de?erlere uygun ve ailelere yönelik” olaca??n? aç?klad?. Girit, Santorini, Midilli, Rodos gibi ünlü Yunan adalar?n? kapsayacak gemi turlar? 3-4 ve 7 gece olarak planland?. 14 Haziran’dan itibaren seferlerine ba?layacak olan muhafazakar gemi turu fiyatlar? ise, 249-799 aral???nda belirlendi. Firma ”En ç?lg?n e?lencelerin yap?ld???” Mikanos adas?n?n ise özellikle tur kapsam?na al?nmad???n? aç?klad?.

 

0 Yorum