gündeminiz
Image
çok okunanlar

Torba yasa ile Telekom?nikasyon ?irketleri 5 milyarl?k borcu siliniyor

gündeminiz

Telekomünikasyon ?irketlerinin 5 milyar liray? bulan borç faizlerinin silinmesini öngören torba yasa Meclis'te kabul edildi.

 

Telekomünikasyon ?irketlerinin 5 milyar liray? buldu?u belirtilen borçlar?n?n faizlerinin silinmesini ve güncellenen anaparan?n yeniden yap?land?r?lmas?n? öngören torba yasatasar?s? maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kültür Bakanl???'n?n özel hesap uygulamas?na son veren madde tasar?dan ç?kar?ld?.

BORÇLAR YEN?DEN YAPILANDIRILACAK

Buna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu'nda de?i?iklik yap?larak Hazine pay?, evrensel hizmet katk? pay? ve BTK'n?n masraflar?na katk? pay?ndan kaynakl? olarak telekomünikasyon ?irketlerinin devlete olan borçlar?na yeniden yap?land?rma olana?? sa?lanacak.

yurtgazetesi