gündeminiz
Image
dış haberler

Esad'dan fla? Zeytin Dal? harekat? a??klamas?!

gündeminiz

 

Suriye Cumhurba?kan? Be?ar Esad, Türkiye'nin Suriye'deki Afrin bölgesine yönelik yürüttü?ü operasyona ili?kin aç?klamada bulundu.

Suriye Cumhurba?kan? Be?ar Esadbugün ?ran D??i?leri Bakan? Ba?yard?mc?s? Hüseyin Cabiri Ansari ve ona e?lik eden heyet ile görü?tü.

Görü?mede Türkiye'nin Afrin’de sürdürdü?ü "Zeytin Dal?" operasyonu da ele al?nd?.

Afrin’de yönelik operasyonun "Suriye ve halk?na kar?? yürütülen dü?manca politikan?n bariz bir kan?t?" oldu?unu ifade eden Esad, söz konusu politikaya ve onu yürütenlere güvenmenin mümkün olmad???n? belirtti.

'K?MYASAL S?LAH AÇIKLAMASI'

Öte yandan Suriye Cumhurba?kanl??? bas?n dairesinden yap?lan aç?klamada Esad'?n, "Kimyasal silah konusu, Bat?'n?n yalanlar sözlü?ündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava sald?r?s? düzenlemek için kullan?lan bir ?antaj malzemesinden ba?ka bir ?ey de?il" ifadelerini kulland??? belirtildi.

 

0 Yorum