gündeminiz
Image
dış haberler

Almanya'dan Salih M?slim yorumu: T?rkiye'nin kirli i?lerini yap?yor

gündeminiz

Sol Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Pflüger, Almanya hükümetine Müslim'in b?rak?lmas? için devreye girmesi ça?r?s? yapt?

Türkiye’nin ‘terör örgütü’ olarak kabul etti?i PYD’nin eski E? Ba?kan? Salih Müslim’in, Ankara’n?n talebiyle Çekya’da gözalt?na al?nmas?n? ele?tiren Sol Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tobias Pflüger, Almanya’ya Kürt siyasetçinin b?rak?lmas? için devreye girme ça?r?s?nda bulundu. 

Müslim’in gözalt?na al?nmas?n? ele?tiren Alman siyasetçi, "Görünen o ki AB üyesi Çekya, Türkiye'nin kirli i?lerini yap?yor” ifadelerini kulland?. 

Türkiye'de 2016 y?l?ndan bu yana hakk?nda yakalama emri bulunan Müslim,  13 ?ubat’ta k?rm?z? bülten talep edilmesinin ard?ndan pazar günü gözalt?na al?nm??t?. Eski PYD Ba?kan?’n?n bugün yap?lmas? planlanan duru?mas? yar?na ertelenirken, Türkiye de Müslim’in iadesini talep etmi?ti. 

 

 

abcgazetesi

0 Yorum