gündeminiz
Image
magazin

M?jde Ar: Ben de milli oluyorum

gündeminiz

Müjde Ar, arkada?? ve meslekta?? Suzan Avc?’y? tedavi gördü?ü Liv Hospital’da ziyaret etti. Ç?k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Müjde Ar, yine o kendine has üslubuyla sorulara cevap verdi

 

 

Arkada?? ve meslekta?? Suzan Avc?’y? tedavi gördü?ü hastanede ziyaret eden Müjde Ar sorulara cevap verdi. Oyuncu, “Suzan iyi olacak, çok eski arkada??m. Allah yard?mc? olsun” dedi. Yönetmenli?ini Onur Saylak’?n yapaca?? ‘?ahsiyet’ dizisiyle izleyici kar??s?na ç?kmaya haz?rlanan oyuncu, ba?rolü payla?aca?? Haluk Bilginer ve Cansu Dere’yle tan???p, tan??mad??? sorusuna, “Henüz tan??mad?k. 4 Mart’ta çekimler ba?l?yor. Beni s?ra d??? bir rolde izleyeceksiniz. ?lk defa bir internet dizisinde rol alaca??m, milli oluyorum” diyerek esprili bir yan?t verdi.

 

Müjde Ar, geçen hafta bir TV kanal?nda haz?rlay?p sundu?u program?nda söyledi?i 'Oynad???m 80 filmin 69'?nda ?rz?ma geçildi.

Faruk Peker ile oynad???m '?ffet' filmindeki o cam sahnesi en akl?mda kalan?. Gençlik benim cam sahnemle büyüdü.

Gel de bu gençlikten hay?r bekle. ?tiraf ediyorum; Türkiye'nin ahlak?n? ben bozdum' cümlesiyle gündem yaratt?. 

MÜJDE AR K?MD?R?

21 Haziran 1954 tarihinde ?stanbul’da do?du. Gerçek ad? Kamile Suat Ebrem'dir. Bir süre tiyatro oyunculu?u ve mankenlik yapt?. ?lk kez TV için çekilen A?k-? Memnu adl? dizide oynad? (1974).

Ve Babacan adl? filmle de sinemaya geçti (1975). Daha sonralar? özellikle de kad?n sorunlar?n? i?leyen filmlerde oynayarak dikkati çekti. 

 

0 Yorum