gündeminiz
Image
Sosyal Medya

?lhan ?rem Tayyip Erdo?an?a Fena Patlad? !

gündeminiz

Ne ba??r?yorsun? Sabah ak?am evimizin içinde senin ba??rt?lar?n? duymak zorunda m?y?z?Atatürk’ü ald?n, ????? ald?n, sevgiyi ald?n, vicdan? ald?n…

En ba?ta özgürlü?ü ald?n. Hayatlar?m?z?, mutlulu?umuzu, gelece?e dair umutlar?m?z?… Hakk?n? arayanlar? ald?n. Yurtseverleri, ordular?, askerleri esir ald?n(…)

 

Ülkesini, ça?? savunmaktan ba?ka hiçbir suçu olmayan insanlar hapislerde çürümeye terkedilmi?… Biber gaz?yla, polis copuyla öldürülmü?, kur?unlanm?? gencecik çocuklar?n kanlar? yerlerde… Cumhuriyetin, Atatürk’ün ve bütün kutsal de?erlerin içi bo?alt?lm??…

 

Atatürk demeye dilin varm?yor bir türlü… Da?lardaki gerçek çapulcular? dü?ün-dernek kucaklarken, sokaklara ç?kt?lar diye, ülkenin dü?ünen gençlerine çapulcu diyorsun. Senin her yapt???ndan ?üphe etmekten yorulduk(…) “Yüzde elli” diyerek çürümü? bir elma gibi ikiye böldün ülkeyi…
(?LHAN ?REM)

sosyalpayla??m

0 Yorum