gündeminiz
Image
Sosyal Medya

Adam?n biri bir t?rl? son nefesini veremiyormu?

gündeminiz

Adam?n birisi ticaret yaparak zengin olmu? sonunda ya?lanm??, ölüm dö?e?ine dü?mü?; Fakat bir türlü can veremiyor. Çocuklar? babalar? ile ilgili herkesi ça??rm??lar ve haklar?n? helal etmelerini istemi?ler. Gelenlerin hepsi haklar?n? helal etmi?ler. Fakat adamca??z yine peri?an, ç?rp?n?yor ama bir türlü ölemiyor.

Hikaye bu ya sonunda adam?n hayvanlar?n? bile getirmi?ler, sorulmu?; onlar da haklar?n? helal ettiklerini bildirmi?ler. Ama ya?l? adam yine ölemiyor.

En sonunda ya?l? bir devesi akl?na gelmi?. O deveyi de getirmi?ler. Deveye sormu?lar:

-Hakk?n? helal ettin mi?

-Etmedim!

-Yaaa, neden etmedin?

-Bu adam bize çok yük vurdu; affettim. Aç b?rakt?, affettim. K?rbaçla can?m?z? yakt? affettim. Ama biz elli devenin ba??na bir e?e?i getirdi ya… ??te bu yüzden bir türlü affedemiyorum bu adam?..!

Orhan Oscar

Face book payla??m?

0 Yorum