gündeminiz
Image
Siyaset

CHP'den Man Adas? belgelerine ili?kin yeni hamle!

gündeminiz

 

RS FM'de yay?nlanan Yavuz O?han'dan Bidebunudinle program?na konuk olan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, Man Adas? belgeleriyle ilgili verilen takipsizlik karar?n? de?erlendirdi. Erdo?du, savc?l???n yeterince inceleme yapmad???n? ifade ederken,

Sputnik'te yer alan habere göre,  Erdo?du, savc?l???n yeterince inceleme yapmad???n? ifade ederken, yeniden suç duyurusunda bulunacaklar?n? belirtti.

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’nun aç?klad??? Man Adas? belgeleriyle ilgili ba?latt??? soru?turmay? tamamlad?. K?l?çdaro?lu’nun yay?nlad??? dekontlar?n gerçek oldu?unu tespit eden savc?l?k, ‘kara para yoktur’ diyerek Erdo?an’?n o?lu, dünürü ve eni?tesinin aras?nda bulundu?u be? ?üpheli hakk?nda takipsizlik karar? verdi.

Savc?l???n karar?nda, ?üphelilerin Man Adas?’ndaki Bellway ?irketine para göndermedikleri belirtilirken, bu ?irketin Halk Bankas? Galata Ticari ?ubesi’nden 15 milyon dolar?n ?üphelilerin hesaplar?na gönderildi?i aktar?ld?.

RS FM'de yay?nlanan Yavuz O?han'dan Bidebunudinle program?na konuk olan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Aykut Erdo?du, Man Adas? belgeleriyle ilgili verilen takipsizlik karar?n? de?erlendirdi.

 

'TEKRAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACA?IZ'

Savc?l???n belgeleri yeterince incelemedi?ini ileri süren Erdo?du, paran?n kayna??n?n ne oldu?unun sorgulanmas? gerekti?ini belirtti. Afrin'e düzenlenen Zeytin Dal? Harekat?'nda ?ehit olan askerleri hat?rlatan ve ?ehitler ile yetimlerin hakk?n?n yendi?ini ifade eden CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s?, "Bu i?in pe?ini b?rakmayaca??z, tekrar suç duyurusunda bulunaca??z" ifadelerini kulland?.

Kaynak: CHP'den Man Adas? belgelerine ili?kin yeni hamle!

 

0 Yorum