gündeminiz
Image
gündem

?ERDO?AN, ABD?YE B?Z ?SO?YU B?RL?KTE KURDUK DEMED? M?"?

gündeminiz

CHP’li Yasemin Öney Cankurtaran, “Yanda?a giden para ÖSO’ya gitti diyerek i?i kapatacaklar. 30 milyar dolar ile örtülü ödene?in hesab?n? ÖSO ile kapatacaklar”

De?erli bas?n mensuplar?, CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yasemin Öney Cankurtaran, AKP’nin ÖSO’yu bu kadar pofpoflamas?n?n ard?nda ileriye dönük bir hesap oldu?unu belirterek, “Suriyelilere harcand??? belirtilen 30 milyar dolar?n nereye gitti?i belli de?il. Birde üstüne son y?llarda örtülü ödenekte e?i benzeri görülmemi? bir harcama var.  AKP ileride bu paralar?n hesab? sorulursa ‘Biz o paralar? ÖSO için harcad?k’ demek için ÖSO’yu dilinden dü?ürmüyor. Yanda?a, seçim - propaganda kampanyalar?na giden paralar ÖSO’ya gitti diyerek i?i kapatacaklar” diye konu?tu.

“ERDO?AN, ABD’YE B?Z ÖSO’YU B?RL?KTE KURDUK DEMED? M??”

“ÖSO, ABD VE AKP ?MAL?”

Erdo?an’?n ÖSO’yu Kuvayi Milliye’ye benzetmesinin Kuvayi Milliye’ye bir hakaret oldu?unu belirten Cankurtaran, “Erdo?an, ABD yönetimine seslenerek ‘Ya biz Özgür Suriye Ordusu’nu ey Amerika seninle beraber kurduk ya, Obama yönetimiyle beraber kurduk' demedi mi? ÖSO’nun bir ABD ve AKP ürünü oldu?u ortada iken nas?l ÖSO’yu Kuvayi Milliye’ye benzetirsin. O durumda biri kalk?p Kuvayi Milliye’yi de mi ABD kurdu dese ne cevap vereceksin? Erdo?an, sözlerinin nereye varaca??n? bilmeden a?z?na geleni söylüyor” diye konu?tu

 

“DÜNÜN FETÖ HAYRANLARI BUGÜN ÖSO HAYRANI OLDU”

CHP’nin uyar?lar?n?n makul ve yerinde oldu?unu belirten Cankurtaran, “Buna kar??n bak?yorsun tam koro halinde hücumdalar. Dünün FETÖ hayranlar? bugün ÖSO hayran? oldu. Geçmi?te biz FETÖ’yle ilgili uyar?da bulundu?umuzda bizi suçlayanlar yine ayn? argümanlarla suçluyorlar" dedi.

 

Ali Kemal ERDEM / Bas?n Dan??man?

   

 

0 Yorum