gündeminiz
Image
dış haberler

T?rkiye ? Yunanistan krizinde AB taraf?n? se?ti

gündeminiz

Ankara-Atina hatt?nda ya?anan gerilim devam ederken Avrupa Birli?i'nden bir aç?klama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Yunanistan'?n yan?nda duran bir aç?klamaya imza att?.

 

Sozcu.com.tr

 

Avrupa Birli?i, Ege Denizi’nde ya?anan gerilimle birlikte Rum Kesimi’nin tansiyonu art?rmas?na ra?men Yunanistan’?n yan?nda durdu?unu aç?klad?.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “Negatif aç?klamalar iyi kom?ulu?a zarar verebilece?i için yap?lmamal?” dedi. Kardak kriziyle alakal? olarak da “Komisyon, geli?meleri yak?ndan izliyor” diyen Schninas, Türkiye’yi uyard?. Schinas, “Türkiye, iyi kom?uluk ili?kilerine devam etmeli ve AB üyesi ülkeleri tehdit etmemeli, onlara kar?? harekete geçmemeli” dedi.

 

0 Yorum