gündeminiz
Image
gündem

FET? lideri G?len i?in T?rkiye'de yapt?r?lm??t?! Yeni geli?me

gündeminiz

Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yürütülen Fethullahç? Terör Örgütü/Paralel Devlet Yap?lanmas? (FETÖ/PDY) soru?turmas? kapsam?nda, Bursal? i? adam? S.?.'nin Mudanya ilçesi Ça?r??an Mahallesi'ndeki malikânesinin örgüt eleba?? Fethullah Gülen için in?a edildi?i iddia edildi. Malikâneye mahkeme karar?yla el konuldu.

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, (DHA)-

 

Bursa Cumhuriyet Ba?savc?l???, 'FETÖ eleba?? Gülen için malikâne yapt?r?ld???' iddialar? üzerine harekete geçti. Ba?savc?l?k, bir gazetede yer alan 'FETÖ'ye lüks malikâne yapm??lar' haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili aç?lan davada tutuksuz yarg?lanan i? adam? S.?. hakk?nda bilgisine ba?vurulan bir ki?inin, "Mudanya Devlet Hastanesi'nden Bademli'ye giderken Ç?naralt? Evleri villalar?n?n biti?i?inde, ta? duvarlarla çevrili çok büyük bir malikâne var. Orada otomobil sat??? yapan bir firman?n sahipleri ya??yor. Bu ?ah?slar?n FETÖ'cü oldu?unu biliyorum. Fetullah Gülen'in de Türkiye'ye gelince bu malikânede kalaca??na dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soru?turma ba?latt?.

Yap?lan incelemede, malikânenin örgüt eleba?? Fetullah Gülen için yap?ld???, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplant? ve faaliyetlerde bulunduklar? tespit edildi. Ba?savc?l???n talebi üzerine, Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimli?i, Mudanya ilçesindeki malikâneye, üçüncü ki?i

Kaynak: FETÖ lideri Gülen için Türkiye'de yapt?r?lm??t?! Yeni geli?me

 

0 Yorum