gündeminiz
Image
medya yazarları

Herkes soy a?ac? pe?inde: ?Adem ile Havva?ya varsak ne olacak"?

gündeminiz

 

Erdo?an’?n ba?kanl?k için ‘soy sop’, Bahçeli’nin koltuk için ittifak pe?inde oldu?unu yazan Yurt yazar? ?smet Orhan, “Bizim soyumuz da sopumuz da belli” dedi.

YURT Gazetesi yazar? ?smet Orhan, gündemin ‘soy a?ac?n?z?n pe?ine dü?ün’ oldu?unu belirterek, “Adem ile Havva’ya varsak ne olacak? Bizim soyumuz da sopumuz da belli. Ata’ya, Atatürk’e ç?kar” diye yazd?.

?smet Orhan, ‘Soysuz’ ba?l???yla kaleme ald??? yaz?da, “Erdo?anba?kanl?k için “soy sop” pe?inde.  K?l?çdaro?lu yüzde yirmi be?i koruman?n pe?inde. Bahçeli koltuk için ittifak pe?inde. HDP PKK’n?n pe?inde. Anl? ?anl? millet, TV dizilerinin pe?inde...Her gün gelen ?ehitlerimiz ne olacak?” dedi. Orhan, ?unlar? kaydetti:

“Gündeme bak! Soy a?ac?n?z?n pe?ine dü?ün. Eee... Dü?tük Âdem ile Havva’ya varsak ne olacak?

Ne de?i?ecek?

Yak?n tarihe sordum...

Tan?klara sordum...

Rum

Ermeni

Türk

Kürt

Arap

Çerkez

Bo?nak...

Hep bir a??zdan dediler ki!

Bizim soyumuz da, bizim sopumuz da belli... Ata’ya, Atatürk’e ç?kar...

Olmasayd?, Anadolu’yu ku?atan yedi dü?man ülkenin,

Yani ?ngiliz’in,

Yani Yunan’?n,

Yani ?talya’n?n,

Yani Frans?z’?n,

Yani Ruslar?n,

Yani Almanlar?n,

Yani Amerikal?lar?n...

Piçi olurduk...

Yani soysuz o?lu soysuz olurduk...”

 

0 Yorum