gündeminiz
Image
Ayın Siyasetçisi

CHP'li vekilden ?nerge rekoru

gündeminiz

CHP Ni?de Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçildi?i 1 Kas?m 2016 tarihinden bu yana en fazla soru önergesi veren vekil oldu. Milletvekili Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bursa Travesti (TBMM) bugüne kadar 462'si sözlü olmak üzere, toplam bin 398 soru önergesi verdi.

 02 Haziran 2017 Cuma 13:42

 136 Okunma

CHP'li vekilden ?nerge rekoru

CHP'li Gürer'in son 3 günde verdi?i soru önergeleri be? bakan taraf?ndan yan?tland?. 30 May?s'ta  Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Mehmet Müezzino?lu, Gürer’in 28 sorusuna yan?t verirken, 31 May?s'ta Orman ve Su ??leri Bakan? Veysel Ero?lu, 33 sözlü soruyu yan?tlamak için kürsüye ç?kt?. Ayn? gün Milli E?itim Bakan? ?smet Y?lmaz, Gürer’in 29 sözlü sorusuna yan?t verdi. 1 Haziran'da Ba?bakan Yard?mc?s? Veysi Kaynak, Gürer’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan?na yöneltti?i 20 sözlü soru önergesini tek tek yan?tlad?. Ayn? gün Sa?l?k Bakan? Recep Akda? da CHP'li vekilin 17 sözlü sorusuna yan?t vermek için kürsüye ç?kanlan aras?nda yer ald?.