gündeminiz
Image
gündem

KANAL ?STANBUL KOMED?S?...

gündeminiz

?SK? eski Genel Müdürü Atom DAMALI, “Akl? hala ba??nda kalm?? biri bana anlatabilir mi...
Bo?az’dan geçen tankerler tehlike yarat?yor... Kabul ediyorum...”


Kanal ?stanbul ile beraber kanal?n çevresine ?stanbul’un en görkemli, en muhte?em, en de?erli yerle?im alanlar? kurulacak... O da tamam...


Tankerlere ne yap?lacak da 600 metre geni?likteki Bo?az’da tehlike yarat?rken, 200 metre geni?likteki Kanal ?stanbul’da tehlike yaratmayacaklar???


Akl? ba??nda bir insan kald?ysa lütfen beni ayd?nlats?n.

0 Yorum