gündeminiz
Image
Spor

T?rk futbolu borca batt?

gündeminiz

 

 UEFA'n?n 2016 y?l? bütçe raporuna göre Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktar? en yüksek 3. ülke oldu. Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler s?ralamas?nda ise Türkiye 734 milyon euro ile 6. s?ran?n sahibi oldu.

UEFA'n?n yay?mlad??? 2016 y?l? bütçe raporunda, Avrupa futbolundaki tak?mlar ve ülkelerin; gelirleri, giderleri, borçlar?, forma sat??lar?, kulüp yat?r?mlar? ve sponsorlar? do?rultusunda ekonomik durumlar? yer ald?. Rapora göre, Avrupa'da 2016 y?l?nda birçok kulübün net borç miktar? dü?ü? gösterirken Türkiye'de ise yüzde 3 art??la toplam 683 milyon euroya ç?kt?.

Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktar? en yüksek 3. ülke durumunda yer ald?. ?ngiltere'de net kulüp borçlar? 2016 y?l?nda yüzde 10 dü?ü? ile toplam gelirlerin içinde yüzde 31 oran?nda kal?rken, Türkiye'de ya?anan art?? sonras?nda net borç oran?, toplam gelirlerin yüzde 93'ünü olu?turdu. Avrupa'da 2016 y?l? itibar?yla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk tak?m? yer ald?.

Galatasaray 203 milyon euro ile 11., Fenerbahçe 150 milyon euro ile 17., Be?ikta? ise 142 milyon euro ile 18. s?radan listeye girdi. Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler s?ralamas?nda ise Türkiye, 734 milyon euro ile 6. s?ran?n sahibi oldu. Avrupa'da en fazla gelire sahip 30 kulübün yer ald??? s?ralamada ise Galatasaray 159 milyon euro ile 27., Fenerbahçe ise 149 milyon euro ile 29. s?rada yer ald?. AA

 

0 Yorum