gündeminiz
Image
gündem

YA İSTANBUL... YA KANAL...Tarihe not düşüyorum... Yapamayacaksınız...

gündeminiz

Türkiye’nin en tepeden inme projesi Kanal İstanbul’un yapımına her geçen gün biraz daha yaklaşılmaktayken, toplumun sessizliğinin nedenini merak ediyorum.
Ve de öğrenmek istiyorum…

Eyy Çevreciler…


İstanbul çevresi ve özellikle kuzey bölgelerindeki meralar, fundalıklar, kumullar, sulak alanlar nadir bitki ve böcek türleri bakımından son derece zengin bir mozaik oluşturmaktadır. Aynı bölgedeki ormanlar, İstanbul’un sahip olduğu doğal yaşam ortamları arasında en geniş alanı kaplamaktadır. Kanal İstanbul’un yapımıyla bunlara herhangi bir zarar verilecek mi, gerekli tedbirler alındı mı diye sorgulama yapıyor musunuz???

Eyy İstanbul Halkı…
Tükettiğiniz suyun temin edilebilmesi için ödediğiniz vergilerden 1983 yılından beri milyarlarca lira harcanmıştır. Bu kadar yatırım yapılmasına rağmen, en üst yöneticilerimizin söylediğine göre hala kurak bir yıl yaşanırsa susuz kalma ihtimalimiz bulunmaktadır. Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde, İstanbul’un 7 içme suyu havzasından birinin yok edileceğini ve çok yakın bir zamanda yapılmış ”Sazlıdere Barajının” ortadan kaldırılacağını ve halen kullanmakta olduğunuz suyun % 7 oranında azalacağını biliyor musunuz???

Eyy İstanbul Boğazı Aşıkları…
İstanbul kanalizasyon master planlarına göre; İstanbul kanalizasyon projesi, İstanbul Boğazı’nın alt ve üst akıntılarına bağlı olarak çözülmüştür. İstanbul Boğazı’nın akıntıları üzerinde onlarca yıldır devamlı araştırma yapan en tecrübeli bilim adamları yeni bir kanal yapımının bu akıntıları bozabileceği endişelerini dile getirmiştir. Öyle olması halinde her gün İstanbul’da üretilen milyonlarca ton atık su İstanbul Boğazı’nı ve Marmara Denizi’ni birkaç yıl içerisinde tanınmaz hale getirecektir. İstanbul’un böyle bir riskle karşı karşıya kalmasını nasıl karşılıyorsunuz???

Eyy Şehir Planlamacıları…
Türkiye’nin nufüsunun % 20’sine yakınını barındıran bir şehirde, hiçbir imar planında yer almamış olan bir projenin – hem de tüm tarihi boyunca yapılmış ve yapılacak olan en yüksek maliyetli projenin – damdan düşer gibi İstanbul’un gündemine getirilmesine ne diyorsunuz???

Eyy Deprem Araştırmacıları…
Son on yılda İstanbul’da deprem riskiyle ilgili bir çok araştırma yayınlandı. Yayınlanan bu raporlar, zaman zaman birbirleriyle ters düşmelerine rağmen, olabilecek bir deprem felaketinin zararının en aza indirmesini hedeflemektedir. Kanal İstanbul projesi gerçekleştiğinde takriben 300 milyon metreküp toprak hafriyatının yapıldığı bir çatlak yaratılacaktır. Bunun olası bir depreme etkisi olup olmayacağı araştırıldı mı???

Eyy Hukukçular…
Bildiğimiz kadarıyla 1936 yılında imzalanan Montrö Anlaşması‘na göre barış zamanlarında her devletin ticaret gemileri İstanbul Boğazı’ndan serbestçe geçebilecektir. Türkiye’nin Boğaz’dan değil, Kanal’dan geç deme hakkı var mıdır? Eğer yoksa, kimse sormuyor mu, bu kanala harcanan milyarlarca dolar para nasıl geri kazanılacaktır? Hukukçularımızın bu konularda toplumumuzu aydınlatması gerekmez mi???

Eyy Stratejistler…
Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar 40 kilometrelik bir kara parçasını sadece köprülerle geçilebilir bir hale getirirseniz ve tankların dahi geçebileceği serbest kara parçaları kalmaz ise; bu İstanbul’un askeri koruma planlarına tesir eder mi?
Genelkurmay’ın bunun doğrularını, alınan riskleri en azından gizli oturumlarda halkın seçtiği vekillerine açıklamaları gerekmez mi???

Eyy Planlamacılar…
Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 30 – 40 milyar dolar mertebesinde olduğu konuşulmaktadır. Bu büyüklükteki bir projenin fizibilite raporunun yapılmış olması şart değil midir? Sınırlı kaynaklarımızın planlı bir şekilde tahsis edilmesi gerekmez mi?


Örneğin, eğitim projelerine harcanması halinde Türkiye’nin önemli eksikliklerinden birinin giderilmesi mümkün müdür? Eğitim projelerinin yaratacağı maddi ve manevi kazancın boyutlarının ne olacağının kamuoyuna açıklanmasının gerektiğini düşünüyor musunuz???

Eyy Mimarlar…
100 metreye yakın hafriyat derinliği olan kanallarda estetik sağlamanın zorluğu, Panama Kanalı, Korint Kanalı gibi benzer kanallarda görülmektedir. İstanbul Kanalı’nın temsili resimlerinde bu kanalın sanki İstanbul Boğazı gibi bir tabiat şaheseri olacağı mesajı yayılmaktadır. Bu doğru mudur? Mesleki görüşlerinizi toplumla paylaşmanız iyi olmaz mı???

Eyy Bankacılar…
Bu güne kadar tüm uluslararası projelerin % 70’inin finansmanını sağlamış olan kuruluşların tümü “Ekvador Prensipleri” denen uluslararası bir sözleşmeyi imzalamışlardır.


Nedir bu Ekvador Prensipleri?
Uluslararası finansman ihtiyacı olan projelerin, çevre ve sosyal yaşam risklerinin tam olarak analiz edilmiş olmasını şart koşmaktadır. Kanal İstanbul projesinin de bu şartları yerine getirmesi için bağımsız araştırma kurumlarına görev verilmesi gerektiğini hatırlattınız mı???

Eyy Değerli İşadamlarımız…
Yatırım yaptığınız her konuyu enine boyuna inceleyerek, fizibilite raporlarına, iş planlarına, nakit akış tablolarına göre karar veriyorsunuz. Üzerinde kamuya açıklanmış hiçbir ciddi araştırma olmayan böyle bir projenin yapılacağı devlet büyüklerimizce devamlı olarak gündeme getirilmektedir. Bu böyleyken en fazla sizlerin ödediği vergilerle yapılacak yatırımları incelemeniz ve bu konuda yeterli araştırma yapılıp yapılmadığını sorgulamanız gerekmez mi???

Eyy Sivil Toplum Kuruluşları…
Ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çoğu giderlerini büyük şirketlerden aldıkları sponsorluk gelirleriyle karşılarlar. İstanbul Kanalı’nın yaratabileceği kaosun araştırılması gerekirken; önemli STK’larımızdan ve medya kuruluşlarından ses çıkmaması acaba bu sponsorluk gelirlerinin kesilebileceği korkusundan mı kaynaklanmaktadır??? WWF TÜRKİYE bu konuda onlarca bilim adamına bir rapor hazırlattı. Acaba neden yayınlamaya korkuyor? WWF i destekleyen bankaların sponsorluğunun kesilmesinden mi korkuyor? 


Bu kadar bilinmeyene rağmen, Kanal İstanbul’un yapımına devam edildiği takdirde, projenin isminin “Çılgın Proje” yerine “Çatlak Proje” olarak değiştirilmesini önerenler haklı olmaz mı???
Bana öyle geliyor ki sadece iki alternatifimiz var; 
Ya İstanbul… Ya Kanal…

Atom Damalı

İSKİ eski Genel Müdürü

0 Yorum