gündeminiz
Image
Haber analiz

AKParti bunu hep yap?yor?

gündeminiz

16 y?ld?r her genel ve yerel seçim öncesi, sözde yerli uçak,  Bor madeni ile çal??acak otomobil  yap?yor. Ayr?ca,  yerli otomobil yeni de?il ki?  Son genel seçim öncesi, motoru yabanc? ülkeden al?nan otomobil yap?yorlard?.  7 Y?l önce, yerli uça??m?z gökyüzünde afi?leri ne zaman unuttuk.  Yerli uçak 7 y?ld?r gökyüzünde dola??yor, piste inecek havaalan? bulamad? her halde…

AKP yeni yerli otomobili gündeme getirdi?ine göre 2018 y?l?nda erken genel seçim var demektir.

Ver mehteri

0 Yorum