gündeminiz
Image
Magazin

?nl? sanat?? Tu?ba ?ZAY??n Ekim ay? program? belli oldu

gündeminiz

 

6 Ekim Ankara 
7 Ekim ?zmir 
13-14 Ekim Paris 
16 Ekim Antalya 
19 Ekim Kayseri 
20 Ekim Urfa 
4 Kas?m ?sviçre 
Detaylar tarihler yakla?t?kça verilecek.. Di?er tarihler de netle?tikçe payla?aca??z .. Bu arada Kas?m ay?nda devvv bir müzikal geliyor .. Bilginize https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fb0/1.5/16/1f609.png

0 Yorum