gündeminiz
Image
gündem

AKP kurucular?ndan ?ener: Kaderde yazar kasayla gelip, ?al??anlar?n feryad? ile gitmekte var

gündeminiz

AKP kurucular?ndan Abdüllatif ?ENER:

 

Daha fazla

Dün 39 ya??nda bir in?aat i?çisi maddi s?k?nt?lar? nedeniyle TBMM önünde kendisini yakt?. 2001’de ba?bakanl?k önünde bir esnaf?n f?rlatt??? yazar kasa tüm  TV haberlerinin fragman? olmu? ve seçimlerde iktidar bitmi?ti. Kaderde kasayla gelip, çal??anlar?n feryad?yla gitmek de var.”

?ener;Twetter ?ahsi hesab?ndan payla?t?

0 Yorum