gündeminiz
Image
ekonomi

İYİ Parti GİK Üyesi Akalın: “AKP, Türk çiftçisine 87 katrilyon borçlu”

gündeminiz

 

İYİ Parti GİK üyesi Akalın, AKP hükümetlerinin Türk çiftçisine 87 katrilyon lira borçlu olduğu iddia etti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Tolga Akalın, yayınladığı analizde AKP’nin tarım politikalarını rakamsal veriler ışığında değerlendirdi.

Akalın, AKP hükümetlerinin Tarım Kanunu’nun 21.maddesindeki “tarımı destekleme” bütçesinin doğru belirlenmediğini belirttiği analizinde; 2006-2017 yılları arasında yabancı çiftçiye 167 katrilyon destek sağlanırken, Türk çiftçilerinin ise 88 katrilyon borçlandırıldığını ifade etti.

İşte Akalın’ın o analizi:

'AK PARTİ HÜKÜMETLERİ TÜRK ÇİFTÇİSİNE 87 KATRİLYON LİRA BORÇLU'

2006 yılında bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde TBMM'ce çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesinde Türk Çiftçisine verilecek tarımsal destekleme için bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın en az %1’i düzeyinde olmak zorunda hükmü getirilmiştir. Bunu İYİ Parti değil bizzat çıkardığı kanun eli ile AK Parti söylemiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan 5488 sayılı kanun maddesi aynen şöyle diyor.

Madde 21 – Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz.

'TARIM DESTEKLEMELERİ HER YIL YÜZDE 1’İN ALTINDA KALIYOR'

2018 yılı içinde Türk çiftçisine ayrılan toplam kaynak tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yasanın öngördüğü asgari oran olan yüzde 1’in altında kalmıştır.

 

Bu tablodan görüldüğü üzere AK Parti hükümetlerinin GSMH miktarları dikkate alındığında yaklaşık 179 katrilyon lira destek vermesi gerekirken 92 katrilyon vermiştir. Ancak 2007 yılından bu yana baktığımızda tarımsal desteklemelerin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 0,4 ile yüzde 0,7 arasında değişiyor.

YABANCI ÇİFTÇİYE 167 KATRİLYON

2006-2017 yılları arasında Türkiye, Avrupa ve Dünya çiftçisinden toplam 167 Katrilyon liralık ithalat yapmıştır. Böylece Türk Çiftçisinden esirgenen para yabancı ülke çiftçilerine verilmek zorunda kalınmıştır. Aynı dönemde Türkiye AK Parti iktidarı sonucunda net ihracatçı bir konumdan net ithalatçı bir konuma gelmiştir. Çiftçilerimiz borç batağı içerisindedir.

AKP, çiftçiye hak ettiği desteği vermediği gibi onu bankaların, aracı ve tefecilerin kucağına itmiştir. AKP iktidarının başladığı yıl olan 2002’de tarımsal nakit kredi kullanımı 1 katrilyon TL iken, 2017 yılı ayı itibariyle sadece bankaların ve çiftçi birliklerinin çiftçiye kullandırdığı kredi toplamı 88 katrilyon TL’ye ulaşmıştır.

İYİ Parti Türk Tarımının meselelerini çözmeden Türkiye'nin meselelerinin çözülemeyeceğini bilmektedir. Köylümüze çiftçimize diyoruz ki " AK Parti iktidarına rağmen üretmeye devam edin çünkü çok yakın zamanda Türkiye iyi olacak Türk çiftçisi iyi olacaktır."

Kaynak Yeniçağ: İYİ Parti GİK Üyesi Akalın: “AKP, Türk çiftçisine 87 katrilyon borçlu”

 

0 Yorum