gündeminiz
Image
Günü Sözü

Ki?i ba?? milli gelir 13 bin dolar olacakm?? !!!

gündeminiz

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, Erzincan’da önümüzdeki 3 y?l içerisinde ki?i ba?? milli gelirin 13 bin dolar olaca??n? söyledi. Say?n Ba?bakan, 15 y?l önce  AKP Genel Ba?kan?, lideriniz  Erdo?an’da  ki?i ba?? milli gelirin 25 bin dolar olaca??n? söylemi?ti!

 110 bin kilometrekarelik Bulgaristan’dan saman,  et ithal eden, üretmeden tüketerek mi olacakt?r.

Bir y?l içerisinde, Türkiye’nin 173 milyar dolar borç ödemesi gerekirken,   13 bin dolar olaca??na  kendiniz inan?yormusunuz diye sormazlar m??