gündeminiz
Image
Sosyal Medya

?ran rejim isyanc?lar?; T?rkiye aleyhine sloganlar

gündeminiz

?ran’da rejim isyanc?lar?, Türkiye aleyhine slogan at?yorlarsa…

 

 "h?rs?zlar Türkiye'ye", Mollalar Türkiye’ye

 

 

https://www.uludagsozluk.com/k/iranl%C4%B1lar%C4%B1n-mollalar-t%C3%BCrkiye-ye-diye-ba%C4%9F%C4%B1rmas%C4%B1/

0 Yorum