gündeminiz
Image
magazin

100 bin dolar teklif etti

gündeminiz

 

?ark?c? Hatice, bir i? adam?n?n kendisine ahlaks?z teklifte bulundu?unu aç?klad? ve ekledi: "100 bin dolar vermek istedi. ?ki gün boyunca kendisine misafir olmam? istedi"

 

Ünlü ?ark?c? Hatice de ahlaks?z teklif ma?duru oldu?unu aç?klad?. Önceki gün bir AVM ç?k??? gazetecilere ayaküstü röportaj veren ünlü ?ark?c?, sosyal medyadan çok fazla mesaj ald???n? hatta Dubaili bir i? adam?n?n kendisine 100 bin dolar önererek ahlaks?z teklif yapt???n? söyledi.

 

 


“DEVAMLI RAHATSIZ EDEN SAPIKLAR VAR”

Hatice, ahlaks?z mesajlar ald???n? ?u sözlerle anlatt?: “Bir sürü mesaj yaz?yorlar. Dubaili bir i? adam? yazm??t? ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. ‘?ki gün buyurun misafirim olun’ dedi. Devaml? isim de?i?tirerek yazan sap?klar da var. Onlarda devam ederlerse yak?nda if?a edece?im. Beni ba?kalar?yla kar??t?rmas?nlar.”

“HEP BÖYLE FOTO?RAFLAR ATACA?IM”

Bu arada geçti?imiz günlerde Ni?anta??’nda bir moda evinin davetine kat?lan ?ark?c? Hatice, yapt??? Instagram payla??m?yla da ilgi oda?? olmu?tu. Hatice, foto?raf?na yöneltilen tepkilere “U?ra??yorlar benimle. Hep böyle foto?raflar ataca??m inat” kar??l???n? verdi.

 

 

0 Yorum