gündeminiz
Image
gündem

AKP Kurucusu ?ener; Yeni KHK?lara isyan etti

gündeminiz

 

AKP Kurucusu Abdüllatif ?ENER, Hükümeti istifaya ça??rd?

AKP Kurucular?ndan Abdül Latif ?ENER, HÜKÜMET ?ST?FA! KHK’larla Yarg?tay’a 100, Dan??tay’a 16 üye atanm??t?r. Bu atama anayasaya ayk?r?d?r.

?ener, twetter ?ahsi hesab?ndan,

-As?l hedef YSK’y? ele geçirmektir. Çünkü YSK üyeleri Yarg?tay ve Dan??tay’da seçilmektedir. -Anayasa ihlaline dur denmezse, yak?nda YSK üyelerini de do?rudan KHK’yla atarlar.

0 Yorum