gündeminiz
Image
Turizm

Rus turistler i?in T?rkiye sorunlu ?lkelerden ?

gündeminiz

Rusya D??i?leri Bakanl??? Kriz Merkezi Ba?kan? Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil s?ras?nda sorunla kar??la?t???n? belirtti.

Rusya D??i?leri Bakanl??? Kriz Merkezi Ba?kan? Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil s?ras?nda sorunla kar??la?t???n? belirtti. Interfaks ajans?n?n haberine göre Tarabrin, "Söz konusu  olan sorunlar ço?unlukla trafik kazalar?, h?rs?zl?k, gasp, bo?ulma tehlikesi ve do?a sporcular?n?n ya?ad??? kazalardan kaynaklan?yor" dedi.

Terör tehdidi nedeniyle gidilmemesi gereken ülkeleri de aç?klayan Tarabrin, bu ülkelerin Afganistan ve Nijerya'n?n kuzeydo?usu oldu?unu kaydetti. HABER MERKEZ?

 YEN? MESAJ GAZETES?

0 Yorum