gündeminiz
Image
Günü Sözü

G?n?n s?z?

gündeminiz

Günün Sözü:

!6 y?lda,  Ege’deki 19 Türk adas?n? Yunan’?n i?galine göz yumduk. Süleyman ?ahTürbesi’ni n yerine PKK’ya  terk ettik. Kozmik Oda  evraklar?n?n  yabanc? istihbarat?n eline geçmesini sa?lad?k.