gündeminiz
Image
Günü Sözü

G?n?n s?z?:

gündeminiz

16 y?lda  Cumhuriyet tarihinin kamu kurumlar?n? satt?m. Yetmedi, 2001 y?l?ndaki iç ve d?? borcu 800milyar dolara ç?kard?m. Terör örgütlerinin beni aldatmas?na ra?men, millet beni dünya lideri yapt?.