gündeminiz
Image
ekonomi

474 milyonluk eksik tahsilat: Özelleştirme yetmedi borç faizi de hediye

gündeminiz

Sayıştay, özelleştirilen kuruluşları alan şirketlerin Türk Lirası’na çevrilen borçlarına yüzde 11 yerine, dolar cinsinden yüzde 2.5, 3.5, 5 gibi faiz uygulandığını saptadı. 474 milyon 407 bin liralık eksik tutarın şirketlerden tahsili istendi

474 milyonluk eksik tahsilat: Özelleştirme yetmedi borç faizi de hediye

 
NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net @nurcangokdemir

Sayıştay’ın denetim raporlarında, kamu varlıklarının, sermaye gruplarına peşkeş çekildiği iddialarını güçlendiren bir saptama yer aldı. Sayıştay, Türk Lirası’na çevrilen özelleştirme alacaklarına Dolar cinsinden uygulanması sonucu 474 milyon 407 bin liralık eksik tahsilatın ortaya çıktığını belirledi.


 
Özelleştirme Fonu’nun 2017 yılı faaliyetlerini denetim raporuna göre, dolar cinsinden olan elektrik üretim ve dağıtım şirketleri ile termik santral ve fosfat tesisleri özelleştirme alacaklarına TL’ye çevrilmesine karşın ek sözleşmeler yapılıncaya kadar daha düşük olan Dolar faizi uygulandı. 

Raporda, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) geçen yıl Dolar cinsinden satış ve devir borcu bulunan alıcılara, borçlarını 6 yılı geçmemek üzere eşit taksitlerde vadelendirme ve taksit bedellerini Türk Lirası olarak ödeme olanağı sağlandığı anımsatıldı. Taksit bedellerini T L olarak ödemek isteyen alıcıların anapara borçlarının da 2 Ocak 2017 tarihindeki dolar kuru üzerinden çevrilmesi ve TL cinsinden Hazine alacakları için uygulanan faiz oranının uygulanması esasının belirlediği ifade edildi.

ÖYM kararına uyulmadı
Bu karara karşın Özelleştirme İdaresi’nin 22 Mayıs 2017’de yazdığı yazı ile “TL cinsinden ödenecek taksit bedellerine ilişkin vade farkı hesaplamalarında, ek sözleşmelerin imzalanacağı tarihe kadar mevcut sözleşmelerde belirlenen faiz oranlarının, ek sözleşmelerin imzalanacağı tarihten sonra TL cinsinden Hazine alacakları ile ilgili olarak 2017 Mayıs ayı için tespit edilen faiz oranlarından, taksit ödemelerinin ortalama vadesine denk gelen oranın uygulanmasına” karar verildi. Yapılan incelemede, alıcıların anapara borçlarının, 2 Ocak’taki kur üzerinden TL’ye çevrildiği ancak ek sözleşme imzalanıncaya kadar yüzde 11 yerine “LİBOR+2.5, 3.5 5” gibi faiz oranlarının uygulanmaya devam edildiği belirlendi. Raporda, bunun Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına aykırı olduğu bildirildi.

274 güne kadar uzadı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına aykırı karar almasının mümkün olmadığı belirtilen raporda, şöyle denildi:

“Faiz borçları anaparaya sıkı sıkıya bağlı borçlardır ve ÖYK kararında bu iki husus birlikte ele alınmıştır. ÖİB ’ye döviz cinsinden borcu bulunan alıcıların TL’ye çevrilen anapara borçları için TL’ye dönüştürülme tarihinden itibaren ÖYK kararı doğrultusunda TL cinsinden Hazine alacakları için uygulanan faiz oranının uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan ek sözleşmelerin imzalanacağı tarihten sonra, Türk Lirası cinsinden Hazine alacakları için tespit edilen faiz oranlarının esas alınacağına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı nedeniyle ek sözleşmesini erken imzalayan firmalar, dövize uygulanan düşük faiz oranlarından daha kısa süre (147 gün) yararlanmışken daha geç ek sözleşme imzalayan firmalar daha uzun süre (274 gün) düşük faiz oranlarından yararlanmışlardır. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına aykırı olarak, ek sözleşme imzalanıncaya kadar ABD Doları cinsinden alacaklar için uygulanan faiz oranlarının uygulanması sonucunda 474 milyon 407 bin 731 TL eksik tahsilat yapılmıştır. ÖYK kararına aykırı olarak tespit edilen faiz oranlarına ilişkin ek sözleşme hükümlerinin ÖYK kararı doğrultusunda düzenlenmesi ve eksik tahsilatların önlenmesi gerekir.”

“Kararda yok” savunması
Özelleştirme Fonu, bu tespite karşılık ÖYK’nin borçların TL’ye çevrilmesine ilişkin kararında denetçilerin sözünü ettiği düzenlemelerin bulunmadığı, dolayısıyla uygulamanın ÖYM kararına aykırı olmadığını ileri sürdü.

“474 milyonu alın”
Sayıştay ise bu yanıta karşı, ÖYK kararının açık olduğunun altını çizerek, “Dolar cinsinden borcu bulunurken bunu TL cinsinden ödemek isteyen alıcılara tanınan seçimlik hak, bu borca uygulanan faiz ile de sıkı sıkıya bağlıdır. Döviz alacaklarına döviz için uygulanan faiz oranlarının, Türk Lirası alacaklarına ise Türk Lirası için belirlenen faiz oranlarının uygulanması gerektiği açıktır” dedi. Raporda, ÖYK kararına aykırı olarak tespit edilen faiz oranlarına ilişkin ek sözleşme hükümlerinin ÖYK kararı doğrultusunda düzenlenmesi ve eksik hesaplanan 474 milyon liralık faiz tutarlarının tahsil edilmesi istendi.

0 Yorum