gündeminiz
Image
gündeminiz

  AK Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanımız,  geçtiğimiz haftalarda Türk Tabipler Birliğinin, “Savaş bir sağlık sorundur” a&ccedi...

gündeminiz

Bu politika denen şey ne garip şey değil mi? Ayrı yerlerde konuşan siyasiler başta AKP Genel başkanı olmak üzere zamanında MHP Genel Başkanı’na neler dediğini bildiğ...

gündeminiz

Aslında burada birinin bağırıp çağırdığı gibi, “Eeeeyy” diye başlamak gerekir, ama bu tür hitabı kendimize yakıştıramayız. ...

gündeminiz

Uzun yıllardır Ülkemizi ve İstanbul’u idare eden bir devlet büyüğümüz, yaptığı yanlışların farkına varmış olmalı ki, bizzat kendisi, “Yıllardır ...

gündeminiz

İstanbul CHP İl  Başkanlığına yeni seçilen çiçeği burnunda ki Canan Kaftancıoğlu’na, ne hikmetse  şimdiye kadar görülmedik bir karal...

gündeminiz

  CHP İstanbul 36. Olağan kongresi büyük bir ilgi ve zaman zaman ufak tefek gerginlikler olsa da olgunluk içinde geçti. Hiç gereği almamasına karş...

gündeminiz

1960 ihtilali olduktan sonra kurulan kabine de Çalışma Bakanı olarak görev alan Bülent Ecevit, gazetecilikten gelme olduğu için olsa gerek ki? Gazeteci...

gündeminiz

Saygın, sevecen, hak ve hukukun üstün olduğu, sosyal adaletin tesis edildiği, demokratik hakların ve kadının üstün olduğu, insan haklarının ve çevrecili...

gündeminiz

2017 acısı, tatlısı yok ama öyle diyelim. İftirası,  sahtekarlığı, soyguncu ve vurgunculuğu ile rantın öne çıktığı, hak, hukuk ve adaletin yok sayıldı...

gündeminiz

Hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin  “Demokrasi Şöleni” denilen ilçe seçimleri tüm ilçelerde tamamlandı. Bu şölenden herkes memnun mu de...

gündeminiz

Ertelenen Kongrelerin serbest bırakılmasıyla kongre takvimine devam eden CHP, İstanbul da 39 ilçe başkanını, yöneticilerini   ve  İl Başkanını ve y&oum...

gündeminiz

Bilindi?i gibi ?stanbul da CHP ilçe kongreleri belirli baz? nedenlerden dolay? k?sa sürede durdurulmu?, daha sonra Genel ba?kan?n ?l Ba?kan? ve ?lçe Ba?kanlar? ile gö...

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan  Yard?mc?s? Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Okyay S?rd?r imzas? ile  bir genelge yay?nlayarak ?stanbul ?lçe Kongrelerini  erteledi....

gündeminiz

Kemal K?l?çdaro?lu’nun AKP Genel Ba?kan? ve yak?nlar?n?n yurt d???na para gönderdikleri  ve kimlerin oldu?u merak ediliyordu ve bu belgeler aç?klanm??t?.

gündeminiz

Parlamentoda bulunan partilerin, Kas?m 20017 ay?  son gurup toplant?lar?n?n çok önemli olaca?? bir hafta önceki toplant?larda belli olmu?tu.

gündeminiz

Günümüze ve yak?n tarihimize bakt???m?zda iktidar olan partiler ne hikmetse hep dini kullanm??lar ve kullanmaya da devam ediyorlar. Din onlar?n de?il evrensel oldu?una g...

gündeminiz

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için uzun söze gerek yok..Sevr Antla?mas?n?n haritas? ortada duruyor. Onu anlamak için haritaya bak?l?p...

gündeminiz

BÜYÜK ÖNDER, ÜLKEM?Z?N KURUCUSU ATATÜRK'ÜMÜZÜN KURDU?U, SONSUZA KADAR YA?AYACAK VE YA?ATMAK ?Ç?N YEM?N ETT???M?Z CUMHUR?YET?M?Z?, EN B...