gündeminiz
Image
gündeminiz

Anayasamızın 94. Maddesi açık ve net iken, okunduğunda anlaşılmayan hiçbir yeri olmamasına şu günlerde uygulanmıyor. Orada, TBMM Başkanı ve Başkan Yardımc...

gündeminiz

2. Dünya Savaşı bittikten sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokrasi ve özgürlük rüzgarı esmeye başlamıştı. Böyle bir ortamda iktidara...

gündeminiz

Ak Parti, Anayasa’ya uysa da uymasa da İstanbul adayını ve ilçe adaylarını açıkladı. Evet, Anayasa’nın 94. Maddesine göre, “Türkiye Bü...

gündeminiz

Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halik Kongre Merkezi’nde büyük bir katılım la tanıtıld...

gündeminiz

Daha önce kaleme aldığım bir yazıda, Ekrem İmamoğlu’nun demokrat, laik, dürüst, çalışkan, dinine diyanetine uyan ve diğer yönleriyle nasıl bir ins...

gündeminiz

 Seçimler elbette kazanmak için yapılır. Buna kimsenin itirazı olmaz olamaz. Partiler kurulur, gelişir, plan ve programlarını yapar halka sunar.  Halk ta eğ...

gündeminiz

Cumhurba?kanl??? ve Genel seçimlerden sonra CHP de ba?layan kurultay ça?r?lar?, imza, noter, delege hesab? tehditler, tamamd?r eksiktir söylemleri sürüp gidiyor...

gündeminiz

Bilindi?i gibi ülkemiz çok önemli bir seçim geçirdi ve Cumhuriyetin birçok de?eri ortadan kalkt?. Tek ki?ilik yönetim ve d??ar?dan getir...

gündeminiz

Ülkemiz için önemli ve gelece?e yönelik bir seçim tüm heyecan? ve h?z?n? geride b?rakarak bitti. Böylece kazanan da kaybedenler de rahatlam?? oldu. Rahatlayan...

gündeminiz

Ülkeyi yöneten ve tek adam olup bunu devam ettirmeye çal??an AKP’nin Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? aday? Erdo?an’?n laflar?na bak?n. “?erefsiz, alçaks?n v...

gündeminiz

Seçimlere günler kala heyecan tüm h?z?yla sürüyor. Ülkemizde yap?lan seçimlerde ilk oyumu 1969 seçimlerinde sand?k ba?kan? olarak gitti?im Ç?ld?...

gündeminiz

Bat?da sosyal demokrat rüzgarlar? eserken, beraberinde genç ve ideal yöneticiler gelmeye ba?lad?. Bu hareketin ba?lang?c?n? Kanada Ba?bakan? Justin Trudeau ba?latt? ve ülkesin...

gündeminiz

Alucral?lar. “Harç bitti in?aat paydos” demeli. Cumhuriyet Halk Partisinin, Hak, Hukuk, Adalet yürüyü?ü ve Adalet kurultay?ndan sonra vatanda?ta hak, hukuk se...

gündeminiz

1. DERECE 4. KADEMEYE GELM??. ?LERLEYECEK BA?KA YER? KALMADI?I ?Ç?N DEVLET H?ZMET?NE YILLARINI VERM?? OLAN D??ER TEKN?SYEN, TEKN?KER, UZMAN, GENEL ?DAR? H?ZMETLER SINIFINDAN EMEKL? OLANLAR B...

gündeminiz

AKP’nin küskünleri nereye gidecek?.. Bir önceki yaz?mda, “Olmad? be Tayyip Bey” ba?l??? ile yapt???m yorum ve ele?tiri de, Tayyip Bey’in Cumhuriyeti kuran ve ...

gündeminiz

Bask?n seçim mi, kapt?-kaçt? seçim mi, erken seçim mi?  Ad? her neyse hiç kimsenin haz?rl?kl? olmad??? ve hemen herkesin çirkefle?ti?i, gerg...

gündeminiz

Daha önceki yaz?mda Cumhuriyet Halk Partisine seslenerek,  “Çok de?erli aday adaylar? var. Bir an evvel aday?n?z? aç?klay?n yaksa bende aday olaca??m” demi?tim.

gündeminiz

  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?Y? Partinin bir engele tak?lmadan ve 100 bin imza toplamas?na gerek kalmadan, Cumhurba?kan? aday?n? a&cced...

gündeminiz

Ne denilmi?ti? “Demokraside çareler tükenmez” Tükenmiyor i?te. ?Y? Partiden korkan ba?ta MHP baraj? a?amayaca??n? anlay?nca AKP’lilerin deyimiyle kuyruk p...

gündeminiz

Ba?l??a bak?ld???nda, “Ne alaka” denilebilir. Bu bir gerçeklere uygun Hak, Hukuk ve Adalet  hikayesidir. Bu muhteremler bilindi?i gibi CHP’nin V?P insanlar? ar...