gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

EY AKP VE CHP Y?NET?C?LER?!..POL?S, HEM??RE VE ??RETMENLER?N EK G?STERGES?N? 3600 YAPACA?IZ D?YORSUNUZ DA;

gündeminiz

1. DERECE 4. KADEMEYE GELM??. ?LERLEYECEK BA?KA YER? KALMADI?I ?Ç?N DEVLET H?ZMET?NE YILLARINI VERM?? OLAN D??ER TEKN?SYEN, TEKN?KER, UZMAN, GENEL ?DAR? H?ZMETLER SINIFINDAN EMEKL? OLANLAR BU VATANIN EVLADI DE??L M??. ONLAR GEÇ?M ZORLU?U ÇEKM?YORLAR MI? 


ONLAR BU ÜLKE ?Ç?N YILLARINI VERMED?LER M?? HEM AKP BU ZAMANA KADAR NEREDEYD?? ONLAR BU ÜLKEY? YILLARDIR YÖNETM?YORLAR MIYDI?


TA?A TOPRA?A KHK ÇIKARANLAR, K?MSEY? AYIRMADAN SSK VE BA?-KUR EMEKL?LER? DE DAH?L OLMAK ÜZERE HAKKAN?YET ÖLÇÜLER?NDE ?K? SATIRLIK B?R KHK NEDEN ÇIKARMIYORLAR K??
AYRICA ÜLKEM?Z?N BÜYÜMES?YLE ÖVÜNEN ÜLKE YÖNET?C?LER?!..


EMEKL?LERE VER?LEN VE B?R TÜRLÜ TUTTURULAMAYAN ENFLASYON ZAMMINA ?LAVE OLARAK VER?LEN BÜYÜME PAYI HÜKÜMET?N?Z DÖNEM?NDE KES?LMED? M??


CHP' VAAD? KOLAY. ONLAR ?KT?DAR OLMAK ?ST?YOR VE OLUNCA YAPACAKLAR. 
PEK? S?Z EEEY AKP,


??MD? 7.4 ORANINDA BÜYÜMEKLE ÖVÜNÜYORSUNUZ. HAD? BAKALIM 7.4+YÜZDE 14 ENFLASYON ZAMMI OLAN EMEKL?N?N HAKKINI VER?N DE ONDAN SONRA OY ?STEY?N. BO? VAADLER KARIN DOYURMUYOR.


EY HÜKÜMET!...


M?LLET TAMAM D?YOR TAMAM...

Mustafa Dolu

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum