gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

CHP tüzüğüne önerim, ”70 yaşını geçen hiç bir yere aday olmasın” yazılmalıdır

gündeminiz

Kurultaylar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu kere 9-10 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapacak. Etrafa bakıyor, inceliyor ve görüşüyorum. “Tüzük böyle olmalıdır”. “Hayır şöyle olmalıdır” diyen bazı gurupların olduğunu ve şimdiden ahmak kestiklerini tespit ettim.

Elbette demokrasi çok önemli ve CHP de, en önde olan bir durum olduğunu herkes bilir. İyi güzel de, bu çok sesliliğin sesine kulak veriyorum. Herkes gelecekte kendine bir takım kolaylıklar yani menfaatler sağlayacak bir tüzüğün peşinde.

Elbette kurultay delegeleri bunların tümünü görüşüp değerlendirecek ve en demokratik bir tüzüğü hazırlayacaklardır.

Benim gelecekte CHP den iktidar olması dışında hiç bir beklentim olmadığı için, bende tüzüğü şöyle bir inceleyip, daha demokrat, daha katılımcı ve halkçılık adına katkısı olsun diye kurultay delegelerine ve tüm CHP li olanlara bazı önerilerim olacak.

Madde: 3 Partinin amacı

Bu maddenin sonuna, “Bu maddede belirtilen hususları gerçekleştirmek için görevde olan yönetimler partiyi iktidar yapmakla yükümlü olup bunu iki devrede gerçekleştirmeyen yönetici ve yönetimler görevi bırakırlar” maddesi eklenmelidir.

Madde: 7- B bölümü

Parti üyelerinin haklarının anlatıldığı bu bölümdeki, a- ve c – maddeleri birleştirilerek;

70 yaşını geçmeyen üyelerin, parti seçimlerinde, parti organlarına aday olmak, yine genel ve yerel seçimlerde aday adayı olmak,, aday seçilince parti listesine katılmak”  şeklinde değiştirilmelidir.

Devamına ayrı bir madde eklenerek;

“70 yaşını geçen parti üyeleri ilçe, il ve genel merkezde oluşturulacak Parti Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaparlar.

Bu kurul parti ile ilgili izlenimlerini ve partinin iktidarı için yapılması gerekenleri rapor haline getirir ve bulundukları, ilçe, il veya Genel Merkeze bildirir ve takipçisi olurlar” eklenmelidir.

Madde 29 İlçe Yönetim kurulu;

“Bu maddede belirtilen üyelikler İlçe Kongresinde 2 eksikle seçilir. Eksik olan üyelikler, yine seçimle gelen Kadın ve Gençlik kolu başkanlarıyla tamamlanır.”

İlavesi yapılarak seçimlerde en çok çaba sarf eden Kadın ve Gençlik Kollarının, etkinlikleri,  yetkileri ve sorumlulukları artırılmış olur.

Madde 33 İl yönetim Kurulu;

“Nüfusa göre belirlenen yönetici sayısı 2 eksikle seçilir. Bu eksikliği Kadın ve Gençlik Kolu başkanları tamamlar” maddesi eklenmelidir.

Madde 37 Parti Meclisi;

Parti Meclisine  aday olacaklar, üyelikte en az bir üyenin önerisiyle olduğu gibi, en az  …… delegenin önerisiyle aday olur” ibaresi eklenmelidir.

Kurultayda seçimler;

Madde 48 deki, J bendi ile madde 55 deki a bendinin 2. Paragrafı birleştirilerek;

“Seçimler ortak liste (Çarşaf) ile yapılır” ibaresi konulmalıdır.

Böylece hiçbir yerde ve seçimde blok liste denilen biat etme sistemi ortadan kalkmış ve gerek üye gerekse delegeler hür iradesiyle kendilerini ve ülkeyi yönetecek yöneticilerini seçme hakkına sahip olmuş olurlar.

Malum, CHP ile ilgili bir olgu var. CHP li olan her şeyi bilir ve bilmediği konu bile olsa onda görüş bildirir ahkam keser.

Tüzük kurultayı öncesi oluşan guruplara bakıldığında bu ahkamlar zaten görülüyor. Benimde naçizane partinin geleceği için aklıma gelenler ya da gördüklerim bunlar. Dikkate alınır ya da alınmaz. O da karar vereceklerin bileceği iştir.

9-10 Mart Tüzük Kurultayı sonuçlarını bekleyip göreceğiiizzz…

 

Mustafa DOLU

Halkın Avukatı

Başyazar, Genel Yayın Yönetmeni

 

 

0 Yorum